pasnodarbinatie.lv

Ar ko atšķiras nodokļu nomaksa SIA un pašnodarbinātajam?

Publicēts 14.09.2010 @ 10:43 autors Direktors

Pirms nauda nonāk līdz cilvēkam SIA jānomaksā:

  • uzņēmuma ienākuma nodoklis;
  • darba devēja obligātās sociālās iemaksas (VSAOI);
  • riska nodeva;
  • darba ņēmēja VSAOI;
  • iedzīvotāja ienākuma nodoklis (IIN);

Pašnodarbinātajam pamatā ir jāmaksā tikai divi nodokļi:

  • VSAOI;
  • gada beigās IIN;

Šie ir pamata nodokļi. Izpildoties noteiktiem nosacījumiem gan SIA, gan pašnodarbinātajam, klāt nāk pievienotās vērtības nodoklis, dabas resursu nodoklis u.c. Ja piesakās maksāt mikrouzņēmuma nodokli, tad VSAOI un IIN SIA un pašnodarbinātajam ir vienādi.


Lapas adrese: http://www.pasnodarbinatie.lv

Raksta adrese: http://www.pasnodarbinatie.lv/raksts/atbildes/ar-ko-atskiras-nodoklu-nomaksa-sia-un-pasnodarbinatajam/

© 2010 www.pasnodarbinatie.lv visas tiesības paturētas.