pasnodarbinatie.lv

Ar ko atšķiras pašnodarbinātā algošana no parasta darba ņēmēja algošanas?

Publicēts 26.08.2010 @ 19:14 autors Komersants

Lai nodarbinātu pašnodarbināto ir jāslēdz “Uzņēmuma līgums”, pretēji “Darba līgumam”, kuru paraksta darba devējs un darba ņēmējs. Uzņēmuma līguma gadījumā, nolīgtais pats veic savu nodokļu apmaksu. Tas nozīmē, ka viņam ir jābūt reģistrētam VID kā nodokļu maksātājam.


Lapas adrese: http://www.pasnodarbinatie.lv

Raksta adrese: http://www.pasnodarbinatie.lv/raksts/atbildes/ar-ko-atskiras-pasnodarbinata-algosana-no-parasta-darba-nemeja/

© 2010 www.pasnodarbinatie.lv visas tiesības paturētas.