pasnodarbinatie.lv

Kādā gadījumā ar nodarbināto personu slēdz uzņēmuma līgumu?

Publicēts 26.08.2010 @ 19:36 autors Komersants

Saskaņā Ar Civillikumu Uzņēmuma līgumu slēdz gadījumā ja: “ar uzņēmuma līgumu viena puse uzņemas izpildīt otrai par zināmu atlīdzību ar saviem darba rīkiem un ierīcēm kādu pasūtījumu, izgatavot kādu lietu vai izvest galā kādu pasākumu” t.i. veic kādu līgumdarbu.


Lapas adrese: http://www.pasnodarbinatie.lv

Raksta adrese: http://www.pasnodarbinatie.lv/raksts/atbildes/kada-gadijuma-ar-nodarbinato-personu-sledz-uznemuma-ligumu/

© 2010 www.pasnodarbinatie.lv visas tiesības paturētas.