pasnodarbinatie.lv

Ko nozīmē NACE kods un NACE klasifikācija?

Publicēts 29.09.2010 @ 20:31 autors Direktors

Tas ir saīsinājums no franču „Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne”, jeb latviski „saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā”.

Katrs NACE kods atbilst kādam no uzņēmējdarbības veidiem, t.i. ar ko nodarbojas uzņēmums. Ir četri detalizācijas līmeņi, kur katrs līmenis sīkāk apraksta attiecīgo uzņēmējdarbības veidu. Viens uzņēmums var nodarboties ar vairākiem uzņēmējdarbības veidiem no NACE koda. Klasifikators atrodams Uzņēmumu reģistra lapā: „NACE klasifikators [1]

Piemēram: J63.12 kur:
J – INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS PAKALPOJUMI;
63 – Informācijas pakalpojumi;
1 – Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības, interneta portālu darbība;
2 – Interneta portālu darbība;


Lapas adrese: http://www.pasnodarbinatie.lv

Raksta adrese: http://www.pasnodarbinatie.lv/raksts/atbildes/ko-nozime-nace-kods-un-nace-klasifikacija/

Hipersaites šajā rakstā:

[1] NACE klasifikators: http://www.ur.gov.lv/?a=938

© 2010 www.pasnodarbinatie.lv visas tiesības paturētas.