pasnodarbinatie.lv

Ziņojums par pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI)

Publicēts 15.09.2010 @ 15:22 autors Komersants

Ar šo atskaiti pašnodarbinātais paziņo par aprēķinātajiem ienākumiem, no kuriem maksā obligāto sociālo iemaksu (VSAOI) un, attiecīgi, pārskaitītajām summām. To iesniedz reizi ceturksnī, formā aizpildot divus laukus par katru no trim ceturkšņa mēnešiem.


Lapas adrese: http://www.pasnodarbinatie.lv

Raksta adrese: http://www.pasnodarbinatie.lv/raksts/gramatvediba-2/zinojums-par-pasnodarbinata-valsts-socialas-apdrosinasanas-obligatajam-iemaksam-vsaoi/

© 2010 www.pasnodarbinatie.lv visas tiesības paturētas.