Rakstu kategorija: Jautājumi/Atbildes

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

Ko nozīmē ierobežota kā SIA vai pilna atbildība?

Ierobežota atbildība kā SIA (Sabiedrība ar Ierobežotu Atbildību) gadījumā nozīmē, ka komersants savas darbības laikā radušos parādus maksātnespējas gadījumā sedz tikai ar uzņēmuma mantu. Turpretim fiziskas personas gadījumā kā IK (Individuālais Komersants) gadījumā saimnieciskās darbības veicējs radušos zaudējumus sedz ar …

Lasīt tālāk…

Kategorija Jautājumi/Atbildes | Iezīmes , , , , , | Bez komentāriem

Kas ir IK – Individuālais Komersants?

Individuālais Komersants, jeb IK ir fiziska persona, kas nodarbojas ar saimniecisko darbību un ierakstīts komercreģistrā (uzņēmumu reģistrā). Individuālais komersants pilnībā atbild ar visu savu mantu.

Kategorija Jautājumi/Atbildes | Iezīmes , , | Bez komentāriem

Kas var kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā?

Vienkāršā ieraksta sistēmā grāmatvedību var kārtot: individuālie komersanti (IK), individuālie uzņēmumi (IU), zemnieku (ZS) un zvejnieku (ZvS) saimniecības, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskās darbības iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 200 000 Ls. citas fiziskās personas līdz brīdim, kad sasniegts kāds no …

Lasīt tālāk…

Kategorija Jautājumi/Atbildes | Iezīmes , | Bez komentāriem

Kad izbeidzas PVN maksātāja status, jeb kad var izstāties no PVN apliekamo personu reģistra

No PVN apliekamo personu reģistra var brīvprātīgi izstāties ne ātrāk kā divus kalendāros gadus pēc iestāšanās tajā, ņemot vērā, ka netiek izpildīts neviens no obligātās iestāšanās nosacījumiem.

Kategorija Jautājumi/Atbildes | Iezīmes , | Bez komentāriem

Kam jāmaksā PVN vai, kad jāreģistrējas PVN apliekamo personu reģistrā

Juridiskai personai ar juridisko adresi Latvijā vai fiziskai personai ar deklarēto dzīves vietu Latvijā ir jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta ar PVN apliekamo personu reģistrā divos gadījumos.

Lasīt tālāk…

Kategorija Jautājumi/Atbildes | Iezīmes , | Bez komentāriem

Kādā gadījumā ar nodarbināto personu slēdz uzņēmuma līgumu?

Saskaņā Ar Civillikumu Uzņēmuma līgumu slēdz gadījumā ja: “ar uzņēmuma līgumu viena puse uzņemas izpildīt otrai par zināmu atlīdzību ar saviem darba rīkiem un ierīcēm kādu pasūtījumu, izgatavot kādu lietu vai izvest galā kādu pasākumu” t.i. veic kādu līgumdarbu.

Kategorija Jautājumi/Atbildes | Iezīmes , | Komentēt

Ar ko atšķiras pašnodarbinātā algošana no parasta darba ņēmēja algošanas?

Lai nodarbinātu pašnodarbināto ir jāslēdz “Uzņēmuma līgums”, pretēji “Darba līgumam”, kuru paraksta darba devējs un darba ņēmējs. Uzņēmuma līguma gadījumā, nolīgtais pats veic savu nodokļu apmaksu. Tas nozīmē, ka viņam ir jābūt reģistrētam VID kā nodokļu maksātājam.

Kategorija Jautājumi/Atbildes | Iezīmes , , | Komentēt