Rakstu kategorija: Jautājumi/Atbildes

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

Vai atšķiras no autoratlīdzības samaksāto nodokļu summa štata un ārštata autoriem?

Iedzīvotāja ienākuma nodokļa procentu likme nav atkarīga no tā, vai tas ir darbinieks vai ārštata autors. Vienīgā atšķirība ir atskaitot autora izdevumus, jo gadījumā, kad autors izmanto darba devēja telpas, iekārtas vai citus resursus, tos atskaitīt nedrīkst.

Lasīt tālāk…

Kategorija Jautājumi/Atbildes | Iezīmes , , | Bez komentāriem

Vai maksimālais apgrozījums mikrouzņēmuma nodokļa maksātājam 70 000 Ls gadā ir spēkā arī, ja par MUN maksātāju kļūst pēc kalendārā gada sākuma?

Nē. Ja saimnieciskās darbības veicējs kļūst par MUN maksātāju pēc kalendārā gada sākuma, tad mikrouzņēmuma apgrozījuma kritēriju atlikušajam gadam rēķina divpadsmito daļu no 70 000 (5833.33 Ls) reizinot ar atlikušo mēnešu skaitu, ieskaitot mēnesi, kurā mikrouzņēmums reģistrēts.

Lasīt tālāk…

Kategorija Jautājumi/Atbildes | Iezīmes , , | Bez komentāriem

Vai jāmaksā nodokļi par saņemto mantojumu?

Mantojumu neapliek ar nodokli. Izņēmums ir mantojumā iegūtās autortiesības uz kādu darbu, kas turpina nest autoratlīdzību. Tādā gadījumā to apliek ar iedzīvotāja ienākuma nodokli 15% apmērā.

Lasīt tālāk…

Kategorija Jautājumi/Atbildes | Iezīmes , | Bez komentāriem

Kā atteikties no mikrouzņēmuma nodokļa maksāšanas?

Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statuss tiek piešķirts vismaz uz gadu. No tā var atteikties, brīvprātīgi uzrakstot iesniegumu VID, līdzīgi kā, piesakoties uz to. Vai gadījumā, ja netiek izpildīts kāds no MUN maksātāja nosacījumiem, ar nākamo taksācijas periodu statuss tiek zaudēts automātiski. Pie tam, līdz gada beigām par atlikušajiem mēnešiem būs jāmaksā paaugstinātā nodokļa likme.

Lasīt tālāk…

Kategorija Jautājumi/Atbildes | Iezīmes | Bez komentāriem

Kādas atskaites jāsniedz pašnodarbinātajai personai?

Reizi ceturksnī VID jāiesniedz „Ziņojums par pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”. Reizi gadā jāiesniedz gada ienākumu deklarācija (D) ar vismaz D3 pielikumu „Ienākumi no saimnieciskās darbības”.

Kategorija Jautājumi/Atbildes | Iezīmes , , | Bez komentāriem

Ar ko atšķiras mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja grāmatvedības kārtošana no SIA vai pašnodarbinātā?

Kļūstot par Mikrouzņēmuma nodokļa (MUN) maksātāju, mainās nodokļu nomaksa un ar to saistītā grāmatvedība. MUN ir kombinētais nodoklis un apvieno sevī uzņēmējdarbības riska valsts nodevu, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, iedzīvotāju ienākuma nodokli, uzņēmumu ienākuma nodokli. Tas arī nosaka galvenās atšķirības grāmatvedības kārtošanā.

Lasīt tālāk…

Kategorija Jautājumi/Atbildes | Iezīmes , , | Bez komentāriem

Ko nozīmē NACE kods un NACE klasifikācija?

Tas ir saīsinājums no franču „Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne”, jeb latviski „saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā”.

Kategorija Jautājumi/Atbildes | Iezīmes , | Bez komentāriem

Ar ko atšķiras IK no pašnodarbinātā?

Galvenās atšķirības starp individuālo komersantu (IK) un vienkārši pašnodarbināto ir tāda, ka IK ir ierakstīts arī Komercreģistrā, tātad ir reģistrēta attiecīga firma (nosaukums) un reģistrācijas nr. No tā izriet, ka IK atšķirībā no pašnodarbinātā var nodarbināt vairāk kā 5 darbiniekus …

Lasīt tālāk…

Kategorija Jautājumi/Atbildes | Iezīmes , | Bez komentāriem

Ar ko atšķiras nodokļu nomaksa SIA un pašnodarbinātajam?

Pirms nauda nonāk līdz cilvēkam SIA jānomaksā: uzņēmuma ienākuma nodoklis; darba devēja obligātās sociālās iemaksas (VSAOI); riska nodeva; darba ņēmēja VSAOI; iedzīvotāja ienākuma nodoklis (IIN); Pašnodarbinātajam pamatā ir jāmaksā tikai divi nodokļi: VSAOI; gada beigās IIN;

Kategorija Jautājumi/Atbildes | Iezīmes , , , | Bez komentāriem

Kādi nodokļi jāmaksā pašnodarbinātajam?

VSAOI, jeb sociālais nodoklis. Kādos gadījumos un cik ir jāmaksā var izlasīt rakstā „10 iemesli, lai reģistrētos par pašnodarbināto.” Reizi gadā ir jāmaksā iedzīvotāja ienākuma nodoklis, 26% no peļņas: ienākumi – izdevumi – attaisnotie izdevumi + ar saimniecisko darbību nesaistītie …

Lasīt tālāk…

Kategorija Jautājumi/Atbildes | Iezīmes , | Bez komentāriem