Kādas atskaites jāsniedz pašnodarbinātajai personai?

  1. Reizi ceturksnī VID jāiesniedz „Ziņojums par pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”.
  2. Reizi gadā jāiesniedz gada ienākumu deklarācija (D) ar vismaz D3 pielikumu „Ienākumi no saimnieciskās darbības”.
Kategorija Jautājumi/Atbildes | Iezīmes , , | Bez komentāriem

Comments are closed.