Der zināt

(Raksts nav aktuāls! – raksts no vecās pasnodarbinatie.lv lapas.)

…, ka  2009.gadā minimālā mēneša sociālo iemaksu likme 30.48% un tā rēķināma no 180 latiem (54,86 Ls).

…, ka izstrādāta jauna pašnodarbinātā VSAOI ziņojuma veidlapa un tā iesniedzama tikai par to ceturksni, par kuru tiek veiktas pašnodarbinātā iemaksas.

=====

…, ka no 2008.gada minimālā mēneša sociālo iemaksu likme pašnodarbinātām personām 30,44% no 150 Ls, t.i. 45,66 Ls mēnesī.

=====

…, ka izstrādāta jauna, fiksētā ienākuma nodokļa maksāšanas kārtība

paredzot, ka saimnieciskās darbības veicējs, kuram nav algotu darbinieku un gada ieņēmumi nepārsniedz 10 000 latu , no 2008.gada varēs izvēlēties maksāt fiksēto ienākuma nodokli…

======

…, ka apstiprināti jauni MK 20.03.2007. noteikumi Nr.188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi…, kas veic saimniecisko darbību, kārto   grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā"

= = = = =

Obligāto iemaksu likme pašnodarbinātajiem sadalās sekojoši:

24.49%Valsts pensiju apdrošināsana ; Bezdarba apdrošināšana 0%; Darba negadījumu apdrošināšana 0%; Invaliditātes apdrošināšana 2.55%; Maternitātes un slimības apdrošināšana 2.91%. 

=  =  =  =  =

   IK kā privātpersona atbild par saistībām ar visu viņa īpašumā reģistrēto mantu, tāpēc…

…, iegūstot tiesības saukties – pašnodarbinātā persona vai individuālais komersants jūsu pienākumos ietilps – četras reizes gadā samaksāt nodokļus( IIN avansu un Sociālo), četras reizes gadā iesniegt ziņojumu par sociālām iemaksām un līdz 1.aprīlim – Valsts ieņēmumu dienestā iesniegt  GADA ienākumu deklarāciju.

=  =  =  =  =

Visbiežāk uzdotie jautājumi un atbildes:

Par reģistrēšanos                                                                                                                                 

 …par apliecinājumu tam, ka fiziska persona reģistrējusies un veic komercdarbību, var būt viens no sekojošiem dokumentiem:
  – Valsts ieņēmumu dienestā izsniegta reģistrācijas apliecība vai patents;
  – nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecība;
  – individuālā komersanta reģistrācijas apliecība.
Pašnodarbinātās personas statusu iegūst reģistrējoties VID iestādē – pēc dzīvesvietas;
IK komersanta vai SIA statusu – LR Uzņēmumu reģistrā (skat www.ur.gov.lv).

=  =  =  =  =

Par nodokļiem
…kamēr vien gada ienākumi nebūs sasnieguši 10 000 Ls, jums „draud” divi ik ceturkšņa nodokļu maksājumi – sociālais nodoklis (30,44%) un iedzīvotāju ienākuma nodokļa avanss (IIN-15%). Pie kam, nodokļa summa atkarīga vien no jūsu pašu prasmes uzskaitīt visus likumdošanā atļautos izmaksu veidus (IIN likuma 11.panta 3.daļa) . Gada beigās tiek sastādīta GADA IENĀKUMU DEKLARĀCIJA un pārrēķināts IIN atbilstoši gūtajam peļņas rezultātam.   

=  =  =  =  =

Par atskaitēm
…lai sastādītu pārskatus un atskaites nepieciešams veikt ienākumu - izdevumu uzskaiti pēc vienkāršās ierakstu sistēmas t.i. nepārzinot ne debetu, ne kredītu sistēmu – uzskaites žurnālu varētu aizpildīt arī jūs pats, iztiekot bez speciālās grāmatvedības programmas un algota grāmatveža.

=  =  =  =  =

Par izdevumiem
…iesākumā varbūt mēģiniet pierakstīt visus izmaksu čekus un kvītis pēc "SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IEŅĒMUMU un IZDEVUMU UZSKAITES  ŽURNĀLA" –  un pavērojiet, kā sokas. Apraksts tabulas aizpildīšanai atrodams (www.vid.gov.lv) - likumā par IIN - tiesību akti…metodiskais materiāls. Sadaļā - veidlapas un iesniegumi - atrodamas arī Gada ienākumu deklarācijas; Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķina karte u.c. noderīgi dokumenti.

 

 

Kategorija Arhīvs | Iezīmes , , , | Bez komentāriem

Comments are closed.