Papildus iespējas uzzināt vairāk

Tagad zem rakstiem, papildus saitēm uz citiem rakstiem, atradīsiet saites uz citiem interneta resursiem, kur varēsiet padziļināti izpētīt rakstā apskatīto tēmu. Turpat arī saites uz izmantotās informācijas avotiem.

Kategorija Aktuālais | Bez komentāriem

Vai atšķiras no autoratlīdzības samaksāto nodokļu summa štata un ārštata autoriem?

Iedzīvotāja ienākuma nodokļa procentu likme nav atkarīga no tā, vai tas ir darbinieks vai ārštata autors. Vienīgā atšķirība ir atskaitot autora izdevumus, jo gadījumā, kad autors izmanto darba devēja telpas, iekārtas vai citus resursus, tos atskaitīt nedrīkst.

Kategorija Jautājumi/Atbildes | Iezīmes , , | Bez komentāriem

Vai maksimālais apgrozījums mikrouzņēmuma nodokļa maksātājam 70 000 Ls gadā ir spēkā arī, ja par MUN maksātāju kļūst pēc kalendārā gada sākuma?

Nē. Ja saimnieciskās darbības veicējs kļūst par MUN maksātāju pēc kalendārā gada sākuma, tad mikrouzņēmuma apgrozījuma kritēriju atlikušajam gadam rēķina divpadsmito daļu no 70 000 (5833.33 Ls) reizinot ar atlikušo mēnešu skaitu, ieskaitot mēnesi, kurā mikrouzņēmums reģistrēts.

Kategorija Jautājumi/Atbildes | Iezīmes , , | Bez komentāriem

Vai jāmaksā nodokļi par saņemto mantojumu?

Mantojumu neapliek ar nodokli. Izņēmums ir mantojumā iegūtās autortiesības uz kādu darbu, kas turpina nest autoratlīdzību. Tādā gadījumā to apliek ar iedzīvotāja ienākuma nodokli 15% apmērā.

Kategorija Jautājumi/Atbildes | Iezīmes , | Bez komentāriem

Kā atteikties no mikrouzņēmuma nodokļa maksāšanas?

Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statuss tiek piešķirts vismaz uz gadu. No tā var atteikties, brīvprātīgi uzrakstots iesniegumu VID, līdzīgi kā, piesakoties uz to (Veidlapas un formas). Vai gadījumā, ja netiek izpildīts kāds no MUN maksātāja nosacījumiem, ar nākamo taksācijas periodu statuss tiek zaudēts automātiski. Pie tam, līdz gada beigām par atlikušajiem mēnešiem būs jāmaksā paaugstinātā nodokļa likme.

Kategorija Jautājumi/Atbildes | Iezīmes | Bez komentāriem

Kādas atskaites jāsniedz pašnodarbinātajai personai?

  1. Reizi ceturksnī VID jāiesniedz „Ziņojums par pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”.
  2. Reizi gadā jāiesniedz gada ienākumu deklarācija (D) ar vismaz D3 pielikumu „Ienākumi no saimnieciskās darbības”.
Kategorija Jautājumi/Atbildes | Iezīmes , , | Bez komentāriem

Autoratlīdzība (honorārs)

Autoratlīdzība, jeb honorārs ir maksa, ko autors saņem par savu radošo darbu neatkarīgi no izpausmes formas literatūrā, zinātnē vai kādā no mākslas jomām. Neiedziļinoties likuma izpratnē par terminu autors, šī raksta ietvaros runa ir par personu, kas tā vai citādi ir līdzdarbojusies radīšanā un tagad ir tiesīga saņemt autoratlīdzību.

Lasīt tālāk…

Kategorija Autoratlīdzība | Iezīmes , , | Bez komentāriem

Ar ko atšķiras mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja grāmatvedības kārtošana no SIA vai pašnodarbinātā?

Kļūstot par Mikrouzņēmuma nodokļa (MUN) maksātāju, mainās nodokļu nomaksa un ar to saistītā grāmatvedība. MUN ir kombinētais nodoklis un apvieno sevī uzņēmējdarbības riska valsts nodevu, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, iedzīvotāju ienākuma nodokli, uzņēmumu ienākuma nodokli. Tas arī nosaka galvenās atšķirības grāmatvedības kārtošanā.

Lasīt tālāk…

Kategorija Jautājumi/Atbildes | Iezīmes , , | Bez komentāriem

Veidlapas un formas

Aktuālās saites uz dažādu valsts iestāžu veidlapām un dokumentu formām, aizpildīti dokumentu paraugi. Šeit ir apkopotas saites uz visiem dokumentiem, uz kuriem ir atsauces rakstos.

Lasīt tālāk…

Kategorija Noderīgi | Bez komentāriem