Interneta vietnes www.pasnodarbinatie.lv lietošanas noteikumi

Saistību atruna

Vietnē pasnodarbinatie.lv publicētajai informācijai ir tikai informatīvs raksturs, tai nav juridiska spēka vai oficiālas publikācijas statusa. Saskaņā ar likumu „Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” 2. panta 3. daļu: „Vienīgi publikācija «Latvijas Vēstnesī» ir oficiāla.” IK Alfa Web Technology vai vietnes administrācija nenes nekāda veida atbildību par materiāliem vai cita veida zaudējumiem, kas radušies izmantojot vietnē publicēto informāciju.

Par autortiesībām

Interneta vietnes pasnodarbinatie.lv īpašnieks un uzturētājs ir IK Alfa Web Technology, turpmāk Uzturētājs. Saskaņā ar Autortiesību likuma, turpmāk Likums, 4. pantu visa interneta vietnē publicētā informācija ir Uzturētāja īpašums. Saskaņā ar Likuma 5. pantu visi darbi, kuriem par avotu ņemti citi darbi, tieši tāpat ir Uzturētāja īpašums. Pārpublicēto materiālu autortiesības pieder to publicētājam un tas ir norādīts pie attiecīgā materiāla. Izņemot Likuma 6. pantā minētajos gadījumos. Jebkura informācijas vai tās daļas pārpublicēšana bez pasnodarbinatie.lv administrācijas rakstiskas atļaujas ir aizliegta (Likuma IV nodaļa).

Informācijas pārpublicēšana

Informāciju vai tās daļu ir atļauts pārpublicēt tikai un vienīgi ar vietnes pasnodarbinatie.lv administrācijas rakstisku atļauju. Pārpublicējot materiālus ir jāpievieno, ar tekstu vienlīdz labi salasāmu, aktīvu atsauci uz avota rakstu un tekstu www.pasnodarbinatie.lv. Tāpat jānorāda, ka informācija ir pārpublicēta un pārpublicēšanas datums (Likuma 14. panta 4. punkts). Piemēram:
Pārpublicēts no <a href=”http://www.pasnodarbinatie.lv/” target=”_blank”>www.pasnodarbinatie.lv</a> 07.09.2010

Ja darbs tiek izmainīts, pirms publicēšanas pasnodarbinatie.lv administrācijai jānosūta izmaiņu saraksts un jāsaņem rakstiska atļauja to publicēt šādā veidā (Likuma 14. panta 5. punkts).

Lietotāju un viņu informācijas aizsardzība

IK Alfa Web Technology un pasnodarbinatie.lv administrācija rūpējas par vietnē un e-pasta sarakstē fiksētās personīgās informācijas konfidencialitāti un garantē tās neizpaušanu bez lietotāja piekrišanas.

Interneta vietnes pasnodarbinatie.lv administrācija aicina lietotājus būt iecietīgiem un izturēties ar cieņu vienam pret otru. Mēs nenesam atbildību par lietotāju komentāriem vai publicēto informāciju. Rakstot komentārus vai publicējot cita veida informāciju vietnē, Jūs piekrītat sekojošiem noteikumiem:

  1. Aizliegts publicēt personas godu un cieņu aizskarošu, draudošu, apmelojošu, naidu kurinošu, vulgāru, piedauzīgu un jebkādā veidā pretlikumīgu informāciju.
  2. Aizliegts publicēt informāciju, ja tas ir pretrunā ar autortiesību likumu.
  3. Aizliegts bez administrācijas rakstiskas piekrišanas publicēt komerciāla rakstura informāciju. Piemēram, reklamēt citus interneta resursus.
  4. Atļauts publicēt tikai tiešas hipersaites uz materiāliem, kas attiecas uz darba vai diskusijas tēmu. Piemērs: www.pasnodarbinatie.lv – aizliegts; www.pasnodarbinatie.lv/noteikumi/ – atļauts. Pie tam pasnodarbinatie.lv patur tiesības aizliegt kādas hipersaites vai atsauces publicēšanu.
  5. Aizliegts piekļūt citu lietotāju kontiem un to informācijai, kas nav paredzēta publicēšanai.
  6. Pasnodarbinatie.lv patur tiesības rediģēt vai dzēst lietotāja publicēto informāciju, kā arī noteikumu pārkāpšanas gadījumā, liegt lietotājam piekļuvi interneta vietnei.
  7. Interneta vietnē veiktās darbības tiek reģistrētas žurnālā, piefiksējot lietotāja interneta adresi (IP), un pārkāpumu gadījumā var tikt nodotas tiesībsargājošajām instancēm.

Comments are closed.