Veidlapas un formas

Aktuālās saites uz dažādu valsts iestāžu veidlapām un dokumentu formām, aizpildīti dokumentu paraugi. Šeit ir apkopotas saites uz visiem dokumentiem, uz kuriem ir atsauces rakstos.

Valsts ieņēmumu dienests

Reģistrācijas iesniegums patentmaksas veikšanai – Forma, kas jāiesniedz VID, lai pieteiktos uz patentmaksas kombinēto nodokli.

Iesniegums reģistrācijai ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā – Veidlapa, kas jāiesniedz VID, lai kļūtu par PVN maksātāju.

Uzņēmumu reģistrs

Pieteikums kapitālsabiedrības ierakstīšanai komercreģistrā – UR forma, kurai jāpievieno pārējie, nepieciešamie dokumenti un jāiesniedz, firmas reģistrēšanai uzņēmumu reģistrā.
Pieteikums kapitālsabiedrības ierakstīšanai komercreģistrā – Aizpildīts UR paraugs.

Lēmums par dibināšanu – UR veidlapa firmas dibinātāja un firmas kapitāla daļu aprakstīšanai.
Lēmums par dibināšanu – Aizpildīts UR paraugs.

Statūti – Statūtu veidlapa.
Statūti – Aizpildīts UR paraugs.

Pieteikums individuālā komersanta ierakstīšanai komercreģistrā – Veidlapa, kas jāiesniedz UR, lai piereģistrētu individuālo komersantu.

Iesniegums firmas pieteikšanai par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Personas reģistrācijas lapa par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai – Forma, kas jāiesniedz, lai piereģistrētos par pašnodarbināto vai pašnodarbinātā laulāto un saņemtu valsts sociālās apdrošināšanas sniegtās garantijas.

Kategorija Noderīgi | Bez komentāriem

Comments are closed.