Attaisnotie izdevumi

Attaisnotie izdevumi ir dažādas ar fiziskas personas dzīves kvalitātes uzlabošanu saistītas izmaksas. Tās ir tādas kā maksa par medicīnas pakalpojumiem, zobārstniecību, iemaksas dažādos krājkontos, apdrošināšanas prēmijas, izglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas izmaksas, kā arī virkne citu. Visus tos vieno viens fakts – jūs varat atgūt daļu naudas, ko samaksājāt par tiem. Vienkāršāk sakot, saņemt atpakaļ IIN, ko samaksājāt valstij.

Noteikumi ir specifiski dažādiem izdevumu tipiem. Atšķiras maksimālā summa, no kuras var dabūt atmaksu, atšķiras procenti, cik daudz var atgūt. Vēl viena atšķirība ir iespēja pārnest izmaksas uz nākamo taksācijas gadu. Jā, tā ir vēl viena brīnišķīga iespēja. Tu vari saņemt atpakaļ savus samaksātos nodokļus par šiem izdevumiem vēl līdz pat 5 gadiem vai kamēr valsts tev šo summu būs atmaksājusi.

Pie tam attaisnotie izdevumi ir aktuāli visiem ienākumu guvējiem kā darba ņēmējiem, tā arī pašnodarbinātajiem. Pašnodarbināto gadījumā, biežāk sanāks samazināt gada beigās maksājamā iedzīvotāja ienākuma nodokļa summu kā prasīt atmaksu, tātad ietaupīt.

Viss, kas nepieciešams ir taksācijas gada beigās iesniegt gada ienākumu deklarāciju, jeb D veidlapu, tai pievienojot attiecīgos izdevumus pamatojošus dokumentus.

Attaisnotos izdevumus var pamatot ar šādiem attaisnojuma dokumentiem, t.i. dokumentiem, kas apliecina darījumu:

  • Maksājot skaidrā naudā, ar kases čeku, kurā iesists personas kods, vārds un uzvārds. Dati ir par pakalpojumu saņēmēju nevis personu, kas saņems nodokļu atmaksu. Piemēram, bērnu.
  • Ja EKA čekā nav personas dati, tad pakalpojumu sniedzējam tam jāpievieno kvīts, kur norādīti šie dati. Papildus tam kvītī jābūt norādītam arī šī čeka numuram un datumam.
  • VID reģistrētu kvīti (stingrās uzskaites kvīti), ja apmaksa veikta skaidrā naudā un pakalpojumu sniedzējam ir tiesības tādu izmantot. Kvītī jābūt tiem pašiem datiem, kas būtu čekā vai tam klāt pievienotajā kvītī.
  • Līdzīgi kā gadījumā ar stingrās uzskaites kvīti, darījuma apliecināšanai der arī kases ieņēmumu orderis.
  • Ja maksājums veikts ar bankas starpniecību, tad der bankas apliecināts konta izraksts vai maksājuma uzdevums.
Kategorija Ietaupi | Iezīmes , , | Bez komentāriem

Comments are closed.