Biežāk lietotie saīsinājumi – abreviatūras

Nodokļi

 • VSAOI – Valsts Sociālās Apdrošināšanas Obligātā Iemaksa.
 • IIN – Iedzīvotāja Ienākuma Nodoklis.
 • UIN – Uzņēmumu Ienākuma Nodoklis.
 • PVN – Pievienotās vērtības Nodoklis.
 • MUN – MikroUzņēmuma Nodoklis.
 • NĪN – Nekustamā Īpašuma Nodoklis.
 • DRN – Dabas Resursu Nodoklis.

Saimnieciskās darbības veidi

 • PN – PašNodarbinātais
 • IK – Individuālais Komersants.
 • SIA – Sabiedrība ar Ierobežotu Atbildību. Ārpus Latvijas: Ltd. (Limited); OOO (Общество с ограниченной ответственностью); GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung).
 • IU – Individuālais (ģimenes) Uzņēmums.
 • AS, A/S, A/s – Akciju Sabiedrība; OAO (Открытое акционерное общество).
 • ZS – Zemnieku Saimniecība.
 • ZvS – Zvejnieku saimniecība.
 • PS – PilnSabiedrība.
 • KS – KomandītSabiedrība.

Gada ienākumu deklarācija D un tās pielikumi

 • D1 – Taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi.
 • D2 – Fizisko personu (rezidentu) ārvalstīs gūtie ienākumi.
 • D3 – Ienākumi no saimnieciskās darbības.
 • D31 – Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļa maksātāji kārto grāmatvedību pēc divkāršā ieraksta principa.
 • D4 – Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.
 • D5 – Saimnieciskās darbības ienākumu deklarācija nodokļa maksātājiem, kas maksā fiksēto ienākuma nodokli.
 • D6 – Nodokļa aprēķins ienākumiem, kuriem piemēro atšķirīgas nodokļa likmes.

Citi

 • LR – Latvijas Republika.
 • VID – Valsts Ieņēmumu Dienests.
 • UR – Uzņēmumu Reģistrs.
 • VSAA – Valsts Sociālās Apdrošināšanas Aģentūra.
 • MK – Ministru Kabinets.
 • EM – Ekonomikas Ministrija.
 • FM – Finanšu Ministrija.
 • EKA – Elektroniskais Kases Aparāts.
Kategorija Noderīgi | Iezīmes , , | Bez komentāriem

Comments are closed.