Mikrouzņēmums (MU) un MikroUzņēmuma Nodoklis (MUN)

Ar šodienu – 2010. gada 1. septembri stājas spēkā mikrouzņēmuma nodokļa likums, kas nosaka mikrouzņēmuma statusu un mikrouzņēmum nodokli. Šī ir jauna iespēja mazajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem. MUN iekļauj sevi uzreiz četrus nodokļus: uzņēmējdarbības riska valsts nodevu, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, iedzīvotāju ienākuma nodokli, uzņēmumu ienākuma nodokli. Tā atvieglojot nodokļu slogu un grāmatvedības kārtošanu.

Šis likumprojekts atbilde vienai no Eiropas Savienībā aktuālajām idejām – veicināt mazo un vidējo uzņēmumu veidošanos un attīstību. Tas savukārt veicina jaunu darbavietu izveidi un pozitīvās konkurences palielināšanos ar visu no tās izrietošo. Taču pats galvenais, jaunu uzņēmumu izveide dod iespēju cilvēkiem daudz vieglāk realizēt savas idejas, tādejādi veicinot kopējo ekonomikas augšupeju.

Pēc VID datiem šobrīd Latvijā ir vairāk kā 30 000 uzņēmumu, kuru apgrozījums ir mazāks par 70 000 Ls un nodarbināti tiek ne vairāk kā pieci darbinieki. Šiem uzņēmumiem pāreja uz MUN nozīmētu ievērojamu nodokļu ietaupījumu, kas stimulē uzņēmējdarbības veicējus godīgi maksāt nodokļus, un jūtamu cilvēkresursu ietaupījumu uz grāmatvedības atvieglošanas rēķina.

Mikrouzņēmuma nodokli (MUN) var izvēlēties maksāt:

  • Individuālais komersants (IK).
  • Individuālais uzņēmums (IU).
  • Zemnieka (ZS) vai zvejnieka saimniecība (ZvS).
  • Fiziska persona, kas reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicējs.
  • Sabiedrība ar Ierobežotu Atbildību (SIA), pie nosacījuma, ka dalībnieki ir fiziskas personas un vienlaikus arī valdes locekļi.

Ja tie atbilst sekojošiem kritērijiem:

  1. apgrozījums kalendārajā gadā nepārsniedz 70 000 Ls.
  2. darbinieku skaits nepārsniedz 5. Šajā skaitā neiekļauj prombūtnē esošus vai no darba atstādinātus darbiniekus. Piemēram, dekrētā.
  3. MU darbinieka ienākumi no attiecīgā uzņēmuma, neskaitot dividendes, nepārsniedz 500 Ls.

Pie tam:

  • SIA gadījumā, ja persona ir vairākos uzņēmumos SIA un/vai citos, MUN var izvēlēties maksāt tikai vienā no tiem.
  • Visiem uzņēmuma darbiniekiem ir jādod rakstiska piekrišana.

Iesniegums firmas pieteikšanai par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju.

Kategorija Aktuālais, Mikro uzņēmuma nodoklis | Iezīmes , , , , | Bez komentāriem
Padziļināta informācija un avoti:

Comments are closed.