SIA reģistrēšanai nepieciešamie dokumenti

Uzņēmuma reģistrēšana nav sarežģīts process, taču prasa iedziļināšanos un izpratni. Lai veiksmīgi nokārtotu visas formalitātes, pirmkārt, ir jāizprot atsevišķo dokumentu nozīme. Katrs dokuments jāaizpilda ar izpratni un ar domu par nākotni.

Pieteikums kapitālsabiedrības ierakstīšanai komercreģistrā (4. Veidlapa)

Pieteikums ir galvenais dokuments no tiem, ko jāiesniedz uzņēmumu reģistram. Ar šo jūs pasakāt, ka vēlies izveidot uzņēmumu. Iesaku izmantot www.ur.gov.lv pieejamo veidlapu un aizpildīt to elektroniski, tādejādi visu lieko varēs vienkārši izdzēst un kļūdas gadījumā nebūs viss jāpārraksta. Šeit būs veidlapa: „Pieteikums kapitālsabiedrības ierakstīšanai komercreģistrā”. Šeit ir „aizpildīts paraugs”. Gadījumā, ja netiek aizpildīts neviens no kāda bloka elementiem, to drīkst dzēst. Pieteikums SIA reģistrēšanai komercreģistrā ir intuitīvi saprotams un neprasa lielu iedziļināšanos. Šo dokumentu jāizdrukā vienā eksemplārā un atsevišķās lapas jāsašuj, uzliekot savu parakstu.

Lēmums par dibināšanu

Šis dokuments satur informāciju par dibinātāju, firmu un tās pamatkapitāla daļām. Gadījumā, ja ir vairāk kā viens dibinātājs, šis dokuments saucas „dibināšanas līgums”, lai gan satur praktiski to pašu informāciju. Šeit var atrast dokumenta veidlapu: „Lēmums par dibināšanu” un „aizpildītu paraugu”. Šo dokumentu var drukāt vienā eksemplārā, to atdos atpakaļ. Visdrīzāk būs tikai viena lapa, pretējā gadījumā sašūt, uzliekot savu parakstu.

Statūti

Šis ir firmas svarīgākais dokuments pēc reģistrācijas apliecības. Tas apraksta firmas struktūru, t.i. uzņēmuma dalībniekus, valdes locekļus, pamatkapitāla apjomu, tā daļas un sadalījumu. Visā visumā pēc satura līdzīgs „Lēmumam par dibināšanu”. Šeit var atrast UR doto paraugu: „Statūti” un „aizpildīti”. Dokuments jāizdrukā 3 eksemplāros, vienu no tiem apzīmogotu un ar valsts notāra parakstu jums atdos atpakaļ.

Kategorija Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Iezīmes , , | Bez komentāriem

Comments are closed.