SIA reģistrēšanai nepieciešamie dokumenti

Valdes paziņojums par juridisko adresi

Dokumenta vienīgais mērķis ir norādīt firmas juridisko adresi. Praktiski viss saturs ir adresāts kam un no kā, viena rindkopa, kurā norādāt attiecīgo adresi. Jāizdrukā vienā eksemplārā, tas paliks UR.

Atzinums par mantisko ieguldījumu

Gadījumā, ja daļu pamatkapitāla veidotu mantiskais ieguldījums, instrumenti, darbagalds u.c., tad būtu jāaizpilda arī „Atzinums par mantisko ieguldījumu”. Ja summa ir mazāka par 2000 Ls un sastāda mazāk kā 50% no pamatkapitāla, tad ieguldījumu var novērtēt pats, t.i. bez sertificēta vērtētāja piesaistīšanas. Dokuments pēc būtības ir saraksts ar ieguldāmajām mantām. Tajā jābūt divām nodaļām „Ieguldāmo priekšmetu apraksts un piederība”, kura manta, kam pieder un „Mantas vērtība un atbilstība sabiedrības komercdarbības veidiem”, katras mantas novērtējums naudā.

Pēdējais ko nepieciešams pievienot iesniedzamajiem dokumentiem ir dažas kvītis:

  1. 1. Bankas izziņa par pamatkapitāla apmaksu. Praktiski kvīts, kas apliecina, ka firmai izveidotajā kontā ir 2000 Ls vai cita summa nestandarta gadījumā. Viens eksemplārs uz vienas lapas.
  2. Kvīts par valsts nodevas „Valsts nodeva par uzņēmuma ierakstīšanu komercreģistrā” apmaksu. Summa ir 100 lati. Kvīts ir uz vienas lapas, to vajadzēs vienā eksemplārā.
  3. Kvīts par publikāciju laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Summa ir 24 lati. Vienā eksemplārā uz vienas lapas.

Visas kvītis paturēs Uzņēmumu reģistrs, tāpēc, ja nepieciešams, bankā var prasīt kopiju.

Kategorija Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Iezīmes , , | Bez komentāriem

Comments are closed.