SIA par 1 Ls, jeb mazkapitāla uzņēmums

Uzreiz piebildīšu, ka runa ir tikai par SIA pamatkapitālu un netiek ierēķinātas valsts nodevas.
Lai stimulētu uzņēmējdarbības atplaukumu Latvijā un no tās izrietošo bezdarba samazinājumu ir pieņemts likums un izdarīti attiecīgie grozījumi, kas ļauj ar 2010.gada 1.maiju jebkurai fiziskai personai dibināt vai piedalīties SIA dibināšanā, kuras pamatkapitāls ir sākot ar 1 latu.

Mazkapitāla uzņēmuma dibināšanai ir šādi nosacījumi:

  • visiem jaunās SIA dalībniekiem un dibinātājiem jābūt fiziskām personām;
  • personas ir ne vairāk kā piecas;
  • neviena no personām nav jau iesaistīta kādā no mazkapitāla SIA;
  • visai pamatkapitāla summai jābūt ieskaitītai kontā līdz dokumentu iesniegšanai. Atšķirībā no SIA ar pilnu pamatkapitālu, kur jābūt iemaksātai vismaz pusei.
  • katra gada beigās ir jāieskaita 25% no peļņas uzņēmuma pamatkapitālā, līdz tiks sasniegti Komerclikuma 185. panta pirmajā daļā noteiktie 2000 lati, t.i. ierastais SIA pamatkapitāls.

Uzņēmumam ir „mazkapitālas uzņēmuma” statuss, ar visām no tā izrietošajām sekām, līdz brīdim, kad sasniegta 2000 Ls robeža. Pie tam, nav jāmaksā par ierakstu komercreģistrā un publikāciju Latvijas Vēstnesī, palielinot pamatkapitālu.

Vēl paredzēti papildus atvieglojumi nodevām un maksājumiem reģistrējoties. Tie ir šādi:

  • par reģistrēšanu jāmaksā tikai 15 Ls, 100 Ls vietā;
  • par publikāciju Latvijas Vēstnesī – 12,60 Ls, 24 Ls vietā;
  • par parakstu apliecināšanu – 2,75 Ls;

Papildus iepriekš minētajiem atvieglojumiem iespējams:

  • uzreiz pieteikties arī mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusa iegūšanai;
  • pieteikties par PVN maksātāju;

Vēl jāpiebilst, ka pieteikumu un pārējos dokumentus var nosūtīt pa pastu. Reģistrācijas apliecībai arī nav jāiet pakaļ uz uzņēmumu reģistru, to var saņemt elektroniski.

Kategorija Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Iezīmes , , | Bez komentāriem
Padziļināta informācija un avoti:

Comments are closed.