Ar ko atšķiras mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja grāmatvedības kārtošana no SIA vai pašnodarbinātā?

Kļūstot par Mikrouzņēmuma nodokļa (MUN) maksātāju, mainās nodokļu nomaksa un ar to saistītā grāmatvedība. MUN ir kombinētais nodoklis un apvieno sevī uzņēmējdarbības riska valsts nodevu, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, iedzīvotāju ienākuma nodokli, uzņēmumu ienākuma nodokli. Tas arī nosaka galvenās atšķirības grāmatvedības kārtošanā.

Neatkarīgi no juridiskās formas MUN maksātājam ik ceturksni jāiesniedz mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija.

Tur pretim pašnodarbinātajiem un individuālajiem komersantiem, tai skaitā, kuri maksā atsevišķi IIN un VSAOI, katru ceturksni jāiesniedz ziņojums par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Pie tam ir jāseko līdzi, kad sasniegts noteiktais limits, pēc kura jāsāk maksāt VSAOI.

Savukārt SIA ik mēnesi iesniedz ziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem un iedzīvotāju ienākuma nodokli pārskata mēnesī. Pie tam ir vairāk grāmatojumu, lai aprēķinātu algu, jo jāņem vērā vairāki nodokļi, katrs no kuriem ir jāiegrāmato.

Kategorija Jautājumi/Atbildes | Iezīmes , , | Bez komentāriem

Comments are closed.