Ko nozīmē NACE kods un NACE klasifikācija?

Tas ir saīsinājums no franču „Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne”, jeb latviski „saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā”.

Lasīt tālāk…

Kategorija Jautājumi/Atbildes | Iezīmes , | Bez komentāriem

Kļūstam par pašnodarbināto ar firmu – reģistrējam Individuālo komersantu

Individuālā komersanta reģistrācija ir ātra un salīdzinoši vienkārša. Dokumentu aizpildīšana un iesniegšana kopumā aizņem mazāk kā divas stundas. Pie tā izdevumi, visu darot pašam, nepārsniedz 40 Ls.

Lasīt tālāk…

Kategorija Individuālais komersants | Iezīmes , , | Bez komentāriem

Ar ko atšķiras IK no pašnodarbinātā?

Galvenās atšķirības starp individuālo komersantu (IK) un vienkārši pašnodarbināto ir tāda, ka IK ir ierakstīts arī Komercreģistrā, tātad ir reģistrēta attiecīga firma (nosaukums) un reģistrācijas nr. No tā izriet, ka IK atšķirībā no pašnodarbinātā var nodarbināt vairāk kā 5 darbiniekus un ieņēmumi gadā var pārsniegt 200 000 Ls.

Lasīt tālāk…

Kategorija Jautājumi/Atbildes | Iezīmes , | Bez komentāriem

Ziņojums par pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI)

Ar šo atskaiti pašnodarbinātais paziņo par aprēķinātajiem ienākumiem, no kuriem maksā obligāto sociālo iemaksu (VSAOI) un, attiecīgi, pārskaitītajām summām. To iesniedz reizi ceturksnī, formā aizpildot divus laukus par katru no trim ceturkšņa mēnešiem.

Kategorija Grāmatvedība | Iezīmes , | Bez komentāriem

Ar ko atšķiras nodokļu nomaksa SIA un pašnodarbinātajam?

Pirms nauda nonāk līdz cilvēkam SIA jānomaksā:

 • uzņēmuma ienākuma nodoklis;
 • darba devēja obligātās sociālās iemaksas (VSAOI);
 • riska nodeva;
 • darba ņēmēja VSAOI;
 • iedzīvotāja ienākuma nodoklis (IIN);

Pašnodarbinātajam pamatā ir jāmaksā tikai divi nodokļi:

 • VSAOI;
 • gada beigās IIN;

Lasīt tālāk…

Kategorija Jautājumi/Atbildes | Iezīmes , , , | Bez komentāriem

Kādi nodokļi jāmaksā pašnodarbinātajam?

 1. VSAOI, jeb sociālais nodoklis. Kādos gadījumos un cik ir jāmaksā var izlasīt rakstā „10 iemesli, lai reģistrētos par pašnodarbināto.”
 2. Reizi gadā ir jāmaksā iedzīvotāja ienākuma nodoklis, 26% no peļņas: ienākumi – izdevumi – attaisnotie izdevumi + ar saimniecisko darbību nesaistītie ienākumi – ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi.
Kategorija Jautājumi/Atbildes | Iezīmes , | Bez komentāriem

Vienkāršs piemērs darba ņēmēja algas aprēķinam, jeb cik no summas uz papīra (bruto) Tu saņemsi uz rokas (neto)

Noslēdzot darba līgumu vai runājot par algu ar darba devēju parasti tiek minēta alga uz papīra, jeb bruto. Kā uzzināt cik tad īsti saņemsi uz rokas, jeb neto algu? Principā aprēķins nav sarežģīts, taču nezinātājs var nojukt, tāpēc izskaidrošu uz vienkārša piemēra ar apaļu summu.

Lasīt tālāk…

Kategorija Grāmatvedība | Iezīmes , , , , | Bez komentāriem

Biežāk lietotie saīsinājumi – abreviatūras

Nodokļi

 • VSAOI – Valsts Sociālās Apdrošināšanas Obligātā Iemaksa.
 • IIN – Iedzīvotāja Ienākuma Nodoklis.
 • UIN – Uzņēmumu Ienākuma Nodoklis.
 • PVN – Pievienotās vērtības Nodoklis.
 • MUN – MikroUzņēmuma Nodoklis.
 • NĪN – Nekustamā Īpašuma Nodoklis.
 • DRN – Dabas Resursu Nodoklis.

Lasīt tālāk…

Kategorija Noderīgi | Iezīmes , , | Bez komentāriem

10 iemesli, lai reģistrētos par pašnodarbināto

 1. Iespēja legalizēt savus ieņēmumus no saimnieciskās darbības.
 2. Sociālās garantijas, kā algotam darbiniekam. Izņemot bezdarbnieka pabalstu.
 3. Var apkalpot juridiskās personas, kurs visas maksas veic oficiāli.
 4. Iespēja slēgt līgumu ar pasūtītāju, kas dod papildus garantiju, ka saņemsiet samaksu par savu preci vai padarīto.
 5. Lielākas iespējas iegūt kredītu bankā, jo ir oficiāli deklarēti, regulāri ienākumi, ko var apliecināt ar attiecīgu dokumentu no VID.
 6. Neprofesionālim saprotama grāmatvedība, kārtojama pēc vienkāršā ieraksta (kases) principa.
 7. VSAOI ir obligāti jāmaksā tikai par tiem mēnešiem, kuros ienākumi (ieņēmumi mīnus izdevumi) sasnieguši 180 Ls. Izņemot gadījumu, kad gada ienākumu summa sasniegusi 2160 Ls, tad katru mēnesi līdz gada beigām jāmaksā vismaz minimālā summa, kas 2010.gadā ir 50.71 Ls.
 8. Pats vari izvēlēties no kādas summas maksāt VSAOI, sākot ar 50.71 Ls, pat tad, ja ienākumi ir lielāki par 180 Ls. Līdz pat 10 000 Ls, kad jāstājas uzskaitē PVN maksātāju reģistrā.
 9. Vienkāršs un lēts reģistrācijas process – nav dibināšanas līgums, statūti, notariāli apstiprināti paraksti u.c. papīri, kā arī nav nepieciešams sākuma kapitāls vai pamatlīdzekļi kā reģistrējot kapitālsabiedrību..
 10. Nav nepieciešams kases aparāts , pietiek ar VID reģistrētām kvītīm vai pārskaitījumu, kas pamatots ar rēķinu.
Kategorija Aktuālais, Pašnodarbinātais | Iezīmes , , | Bez komentāriem