Patentmaksa, jeb „mēnešbiļete” pašnodarbinātajam

No 2010.gada 1.janvāra, atsevišķās nozarēs saimniecisko darbību veicoša, fiziska persona varēs izvēlēties IIN un SOC nodokļa vietā veikt vienu avansa maksājumu – patentmaksu.

Lasīt tālāk…

Kategorija Aktuālais, Patentmaksa | Iezīmes , , | Bez komentāriem

5 iemesli kāpēc izvēlēties maksāt patentmaksu

 1. Sociālās garantijas.
 2. Jāveic tikai viens maksājums neatkarīgi no ienākumiem, ja vien tie nepārsniedz 10 000 Ls gadā.
 3. Lai pieteiktos ir nepieciešams iesniegt tikai vienu papīru (Vārds, uzvārds, p.k., kontaktinformācija un darbības veids). To izskata piecu dienu laikā. Saņemtā atbilde arī ir viss, kas nepieciešams, lai turpmāk oficiāli veiktu savu saimniecisko darbību.
 4. Maksa sākot ar 30 Ls/mēn.
 5. Lai pārtrauktu saimniecisko darbību, vienkārši jāsagaida termiņa beigas, t.i. nav nepieciešams iesniegt nekādus papīrus.
Kategorija Aktuālais, Patentmaksa | Iezīmes , , | Bez komentāriem

5 iemesli izvēlēties maksāt mikrouzņēmuma nodokli (MUN)

 1. Nodoklis ir tikai 9% no uzņēmuma apgrozījuma, kas samazina nodokļu slogu.
 2. Visi nodokļi ir apvienoti vienā, kas ievērojami atvieglo grāmatvedību.
 3. Var izvēlēties maksāt nodokli arī no lielākas summas, kas ļaus saņemt sociālās garantijas lielākā apjomā (slimības, dekrēta pabalstus, pensiju u.t.t.)
 4. Bez līguma var nodarbināt īpašnieka laulāto un pirmās pakāpes radiniekus.
 5. Nodoklis nav jāmaksā no valsts un Eiropas Savienības pabalstiem lauksaimniecībai, no vienreizējām dotācijām bezdarbniekiem biznesa plāna īstenošanai.
Kategorija Aktuālais, Mikro uzņēmuma nodoklis | Iezīmes , , | Bez komentāriem

Mikrouzņēmums (MU) un MikroUzņēmuma Nodoklis (MUN)

Ar šodienu – 2010. gada 1. septembri stājas spēkā mikrouzņēmuma nodokļa likums, kas nosaka mikrouzņēmuma statusu un mikrouzņēmum nodokli. Šī ir jauna iespēja mazajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem. MUN iekļauj sevi uzreiz četrus nodokļus: uzņēmējdarbības riska valsts nodevu, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, iedzīvotāju ienākuma nodokli, uzņēmumu ienākuma nodokli. Tā atvieglojot nodokļu slogu un grāmatvedības kārtošanu.

Lasīt tālāk…

Kategorija Aktuālais, Mikro uzņēmuma nodoklis | Iezīmes , , , , | Bez komentāriem

Ko nozīmē ierobežota kā SIA vai pilna atbildība?

Ierobežota atbildība kā SIA (Sabiedrība ar Ierobežotu Atbildību) gadījumā nozīmē, ka komersants savas darbības laikā radušos parādus maksātnespējas gadījumā sedz tikai ar uzņēmuma mantu. Turpretim fiziskas personas gadījumā kā IK (Individuālais Komersants) gadījumā saimnieciskās darbības veicējs radušos zaudējumus sedz ar visu sev piederošo mantu.

Lasīt tālāk…

Kategorija Jautājumi/Atbildes | Iezīmes , , , , , | Bez komentāriem

Kas ir IK – Individuālais Komersants?

Individuālais Komersants, jeb IK ir fiziska persona, kas nodarbojas ar saimniecisko darbību un ierakstīts komercreģistrā (uzņēmumu reģistrā).

Individuālais komersants pilnībā atbild ar visu savu mantu.

Kategorija Jautājumi/Atbildes | Iezīmes , , | Bez komentāriem

Kas var kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā?

Vienkāršā ieraksta sistēmā grāmatvedību var kārtot:

 1. individuālie komersanti (IK), individuālie uzņēmumi (IU), zemnieku (ZS) un zvejnieku (ZvS) saimniecības, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskās darbības iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 200 000 Ls.
 2. citas fiziskās personas līdz brīdim, kad sasniegts kāds no nosacījumiem, kas liek mainīt personas statusu. Piemēram uz PVN maksātāju.
 3. reliģiskajām organizācijām, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskās darbības iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 25 000 Ls.
Kategorija Jautājumi/Atbildes | Iezīmes , | Bez komentāriem

Kad izbeidzas PVN maksātāja status, jeb kad var izstāties no PVN apliekamo personu reģistra

No PVN apliekamo personu reģistra var brīvprātīgi izstāties ne ātrāk kā divus kalendāros gadus pēc iestāšanās tajā, ņemot vērā, ka netiek izpildīts neviens no obligātās iestāšanās nosacījumiem.

Kategorija Jautājumi/Atbildes | Iezīmes , | Bez komentāriem

Kam jāmaksā PVN vai, kad jāreģistrējas PVN apliekamo personu reģistrā

Juridiskai personai ar juridisko adresi Latvijā vai fiziskai personai ar deklarēto dzīves vietu Latvijā ir jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta ar PVN apliekamo personu reģistrā divos gadījumos.

Lasīt tālāk…

Kategorija Jautājumi/Atbildes | Iezīmes , | Bez komentāriem

Kādā gadījumā ar nodarbināto personu slēdz uzņēmuma līgumu?

Saskaņā Ar Civillikumu Uzņēmuma līgumu slēdz gadījumā ja: “ar uzņēmuma līgumu viena puse uzņemas izpildīt otrai par zināmu atlīdzību ar saviem darba rīkiem un ierīcēm kādu pasūtījumu, izgatavot kādu lietu vai izvest galā kādu pasākumu” t.i. veic kādu līgumdarbu.

Kategorija Jautājumi/Atbildes | Iezīmes , | Komentēt