Autoratlīdzība (honorārs)

Autora izdevumi

Pirms IIN aprēķināšanas no autoratlīdzības atskaita autora izdevumus. Tie ir izdevumi, kas tieši saistīti ar darba radīšanu, izdošanu, izpildīšanu vai citādu izmantošanu. Likumā ir paredzēti ierobežojumi, kādu summas daļu var norakstīt izdevumos. To nosaka MK noteikumu Nr.899 57. punkts. Izdevumi tiek noteikti pēc likmes un tie nav jāpamato ar attaisnojošiem dokumentiem, t.i. čekiem, rēķiniem, bankas izrakstiem.

40 % no summas var atskaitīt:

  • par mūzikas darbu (operas, baleti, operetes, mūzika citiem skatuves darbiem, kamerdarbi, simfoniskie, vokāli simfoniskie un kora darbi, darbi pūtēju orķestrim) radīšanu un publicēšanu;
  • par skulptūru, monumentāli dekoratīvās glezniecības, dekoratīvi lietišķās un noformētājas mākslas, stājglezniecības, teātra dekorāciju mākslas un dažādas tehnikas grafikas darbu radīšanu;

30 % no summas var atskaitīt:

  • par māksliniecisku grafiku un fotodarbu radīšanu iespiešanai un izstādēm, kā arī datorgrafiku un videodarbu radīšanu;
  • par atklājumu, izgudrojumu un rūpniecības paraugu radīšanu (no honorāra par to izmantošanu pirmajos divos gados);

25 % no summas var atskaitīt par mūzikas darbiem, kas neiekļaujas iepriekš minētajos.

20 % no summas var atskaitīt:

  • par arhitektūras projektu radīšanu;
  • par dizaina projektu radīšanu;

15 % no summas var atskaitīt pārējie, kas nav iekļauti šajā sarakstā.

Dokumenti

Vienīgais dokuments, kas jāiesniedz autoratlīdzības saņēmējam, ir gada ienākumu deklarāciju. Deklarāciju var neiesniegt, ja autors ir darba ņēmējs un ienākumi no autoratlīdzības gadā nav lielāki par 600 Ls. Tomēr deklarāciju ir izdevīgi iesniegt, jo var saņemt atpakaļ daļu naudas no IIN par attaisnotajiem izdevumiem. Tāpat deklarāciju ir izdevīgi iesniegt, ja no autoratlīdzības maksātās summas ir aprēķināti 26%, neatņemot autora izdevumus.

Kategorija Autoratlīdzība | Iezīmes , , | Bez komentāriem

Comments are closed.